Categorie: Brandbeveiliging

CCV publiceert versie 4.0 schema’s VBB-installaties

CCV publiceert versie 4.0 schema’s VBB-installaties

Het CCV heeft maandag versie 4.0 van de certificatieschema’s Leveren en Onderhoud voor vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB) gepubliceerd. De ingangsdatum van de nieuwe schema’s is 1 december 2019. Maar de schema’s kunnen al direct voor certificatie worden gebruikt.Lees meer ▶

Grootschalig praktijkonderzoek rookwerende deuren

Grootschalig praktijkonderzoek rookwerende deuren

Rookverspreiding is bij brand in gebouwen een groot probleem. Hoe de rook zich verspreidt en hoe dit kan worden beperkt is nog onvoldoende bekend. De Brandweeracademie, onderdeel van IFV, gaat hier onderzoek naar doen. Stichting Garantiedeuren GND helpt mee door het leveren en monteren van S200 rookwerende deuren die voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het nieuwe BBL.Lees meer ▶

Flinke toename schadeclaims door stijging autobranden

Het aantal schadeclaims in verband met autobranden is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars. In 2014 waren er nog zo’n drieduizend claims, het afgelopen jaar was dat aantal met 45 procent gestegen naar 4359. In vergelijking met 2017 steeg het aantal claims het afgelopen jaar met 9 procent.Lees meer ▶

Literatuurstudie IFV naar brandbestrijding in wegtunnels

De Nederlandse brandweer heeft nog geen wetenschappelijk onderbouwde landelijke richtlijnen voor het veilig en effectief bestrijden van branden in wegtunnels. Ter voorbereiding op het opstellen van een landelijk handelingsperspectief heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) een literatuurstudie uitgevoerd. Hierin is gekeken naar wat er met name in de wetenschappelijke literatuur bekend is over de aanpak van tunnelbranden door de brandweer en welke factoren daarbij van belang zijn.Lees meer ▶

Steeds meer traditionele paasvuren afgelast vanwege risico natuurbrand

De afgelopen dagen zijn op steeds meer plaatsen de traditionele paasvuren afgelast. Gemeenten durven het niet aan nu fase 2, het hoogste waarschuwingsniveau voor natuurbranden, van kracht is, meldt RTL Nieuws.Lees meer ▶

Roken en apparatuur belangrijkste oorzaken fatale woningbranden 2018

Roken en apparatuur belangrijkste oorzaken fatale woningbranden 2018

In 2018 eisten dertig woningbranden 33 levens. De meeste branden zijn ontstaan door onvoorzichtigheid bij roken (33 procent) en een technisch defect of verkeerd gebruik van elektrische apparatuur (30 procent). Dat blijkt uit het Jaaroverzicht fatale woningbranden 2018 dat is gepubliceerd door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).Lees meer ▶

Warme zomer bezorgt brandweer meer werk

De meldkamercentralisten van de brandweer hebben 245.000 meldingen verwerkt in 2018, 12 procent meer dan een jaar eerder. Zowel voor brand als voor hulpverlening steeg het aantal meldingen en alarmeringen. De hete zomer zorgde voor een toename van het aantal berm- en natuurbranden en daardoor extra inzet en langere aanrijtijden, meldt het CBS.Lees meer ▶

CCV publiceert correctiebladen Brandmeldinstallaties 5.0 en Ontruimingsalarminstallaties 4.0

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft correctiebladen gepubliceerd voor de certificatieschema’s Brandmeldinstallaties (BMI) 5.0 en Ontruimingsalarminstallaties (OAI) 4.0. Hiermee worden enkele redactionele verbeteringen doorgevoerd en onjuiste verwijzingen gecorrigeerd.Lees meer ▶

‘Meer woningbranden door goedkope telefoonopladers en slechte accu’s’

‘Meer woningbranden door goedkope telefoonopladers en slechte accu’s’

Het aantal woningbranden dat door een accu werd veroorzaakt, is in Nederland sinds 2011 meer dan vervijfvoudigd. Uit voorlopige cijfers blijkt dat doorgebrande accu’s en oververhitte opladers in 2018 zelfs tot meer dan honderd branden leidden. Dit is deels toe te schrijven aan een toename in het gebruik van goedkope opladers.Lees meer ▶

Sprinklers dumpten 20.000 liter water in flatgebouw Rotterdam

Bewoners van een flatgebouw in Rotterdam die woensdag werden geëvacueerd vanwege een brand, weten pas donderdagmiddag of ze weer naar huis mogen. Tientallen schoonmakers en technici zijn al de hele dag druk bezig om de schade in een van de ‘Lee Towers’ te herstellen. Woensdagavond sloeg de vlam in de pan in een appartement op de achtste verdieping. Die brand was snel onder controle, maar door de rookontwikkeling gingen wel twee sprinklers af.Lees meer ▶