Categorie: Certificering

Eisen Keurmerk Voertuigbeveiliging aangescherpt voor auto’s met keyless entry

Eisen Keurmerk Voertuigbeveiliging aangescherpt voor auto’s met keyless entry

Het signaal dat door contactloze autosleutels wordt uitgezonden in vaak makkelijk te verlengen, waardoor het voertuig eenvoudig kan worden gestolen. Deze vorm van diefstal, ook wel relay attack genoemd, wordt steeds populairder. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) scherpt daarom per 1 juli 2019 de eisen van het Keurmerk Voertuigbeveiliging aan.Lees meer ▶

CCV nieuwe eigenaar keurmerk Voertuigbeveiliging

CCV nieuwe eigenaar keurmerk Voertuigbeveiliging

Het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) heeft de eigendomsrechten van het VbV-SCM Keurmerk Voertuigbeveiliging overgedragen aan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Kiwa-SCM blijft verantwoordelijk voor de uitvoering. Het keurmerk gaat verder onder de naam Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging.Lees meer ▶

CCV publiceert inspectieschema’s Basisontwerp en Detailontwerp Brandbeveiliging versie 9.0

Het CCV heeft versie 9.0 van de CCV-inspectieschema’s Basisontwerp en Detailontwerp Brandbeveiliging gepubliceerd. In de nieuwe versies zijn inspectiepunten, inspectiemethode en eisen nauwkeuriger omschreven. De inspectieschema’s moeten inspecteurs meer houvast bieden.Lees meer ▶

Versie 4.0 van het CCV-keurmerk Ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft 15 januari versie 4.0 van de keurmerken Leveren, Installeren en Onderhoud van Ontruimingsalarminstallaties (OAI) gepubliceerd. De ingangsdatum van de nieuwe versies is 15 april 2019, maar ze kunnen nu al voor certificatie worden gebruikt.Lees meer ▶

Meer keuze uit inspectie-instellingen voor PGS-locaties

Beheerders van locaties die gevaarlijke stoffen in opslag hebben, kunnen sinds december kiezen uit twee inspectie-instellingen om de verplichte brandbeveiligingsinspecties uit te voeren. Naast Bureau Veritas is nu ook Kiwa R2B bevoegd inspecties uit te voeren volgens het inspectieschema Opslag Gevaarlijke Stoffen (PGS) van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).Lees meer ▶

CCV: geoptimaliseerde VRKI 2.0 vanaf 1 januari 2019 van kracht

De definitieve versie VRKI 2.0-2019 is dinsdag gepubliceerd, meldt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). In de nieuwe versie zijn fouten en onduidelijkheden verholpen. Vanaf 1 januari 2019 kunnen bouwkundige en elektronische beveiligers met deze versie aan de slag om het inbraakrisico van woningen en bedrijfsgebouwen te bepalen en bijpassende beveiligingsmaatregelen kiezen.Lees meer ▶

CCV publiceert versie 12.0 van CCV-inspectieschema Brandbeveiliging

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft versie 12.0 van het CCV-inspectieschema Brandbeveiligingssystemen (VBB-BMI-OAI-RBI) gepubliceerd. Het Bouwbesluit wijst per 1 juli 2019 deze versie aan voor inspectie van brandmeldinstallaties (art. 6.20), ontruimingsalarminstallaties (art 6.23) en rookbeheersings- en automatische blusinstallaties (art. 6.32).Lees meer ▶

CCV: ongeldige VRKI 2.0-2019 in omloop

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) meldt dat er een ongeldige VRKI 2.0-2019 en een ongeldige VRKI-kaart 2019 in omloop zijn. Het gaat om werkdocumenten uit het werkteam. De laatste aanpassingen in deze documenten worden deze week doorgevoerd. De officiële versie van de VRKI 2.0-2019 en de VRKI-kaart 2019 worden op 18 december officieel gepubliceerd door het CCV.Lees meer ▶

SKG-IKOB geaccrediteerd voor nieuwe VCA 2017/6.0

SKG-IKOB Certificatie heeft de accreditatie behaald voor de nieuwe regeling VCA 2017/6.0 die op 2 oktober van kracht is gegaan. Dit betekent dat zij bedrijven mag certificeren op basis van deze regeling en de certificaten VCA* en VCA** mag verstrekken.Lees meer ▶

Norm voor inbraakwerend hang- en sluitwerk voor commentaar gepubliceerd

NEN heeft Ontwerp NEN 5089 ‘Inbraakwerend hang- en sluitwerk – Classificatie, eisen en beproevingsmethoden’ voor commentaar gepubliceerd. De NEN 5089 verwijst Europese normen voor hang- en sluitwerkproducten enerzijds en de normen voor complete gevelelementen anderzijds. Beide groepen van normen beschrijven methoden om de inbraakwerendheid van producten te bepalen en classificaties daarvan.Lees meer ▶