Categorie: Certificering

CIBV heeft licentie voor UPD’s met CCV-keurmerk

CIBV heeft licentie voor UPD’s met CCV-keurmerk

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid (CIBV) hebben een licentieovereenkomst getekend voor de certificatie van het uitgangspuntendocument (UPD) brandbeveiliging. Dit betekent dat de CIBV bedrijven die uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging opstellen mogen beoordelen volgens het CCV-certificatieschema.Lees meer ▶

Normen brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties zijn vernieuwd

De Nederlandse norm voor beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties, NEN 2654, deel 1 uit 2015 is geactualiseerd. Aanleiding hiervoor is de recente publicatie van het tweede deel van de NEN 2654 voor ontruimingsalarminstallaties, waardoor beide normen weer op een lijn liggen.Lees meer ▶

Uitreiking drie KIWA certificaten aan Alarm Meldnet

Op 31 mei heeft Alarm Meldnet tijdens de vakbeurs SecurityLIVE 2018 in de Brabanthallen te Den Bosch drie certificaten uitgereikt gekregen door KIWA. Het betreft de ISO 9001:2015, de ISO 27001:2013 en de EN:50518 (deel 1, 2 en 3). Door middel van deze certificaten toont Alarm Meldnet aan te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan het gehanteerde kwaliteitssysteem, het gehanteerde managementsysteem voor informatiebeveiliging en aan de algemene kwaliteitseisen voor particuliere alarmcentrales.Lees meer ▶

Nieuwe Beveiligingsrichtlijn PKVW en Productenlijst

Er zijn nieuwe versies verschenen van de Productenlijst en Beveiligingsrichtlijn van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). In april en november worden deze vernieuwd. Opvallend in de Beveiligingsrichtlijn PKVW uit april 2018 is dat ‘PKVW Zwaar’ is geïntroduceerd.Lees meer ▶

Kiwa reikt eerste AVG-certificaat uit aan Dotweb

Eind mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, de nieuwe Europese privacywetgeving. Kiwa heeft, als eerste in Nederland, AVG-certificering ontwikkeld waarmee bedrijven en instellingen kunnen aantonen dat zij werken conform de wettelijke eisen. Dotweb, leverancier van verzuimsoftware, is het eerste AVG-gecertificeerde bedrijf.Lees meer ▶