BORG Bouwkundige beveiliging ter inzage

Het CCV heeft de BORG 2005 regeling samen met vertegenwoordigers van beveiligingsbedrijven, certificatie-instellingen en verzekeraars vernieuwd. Er is gekozen om de BORG regeling op te splitsen in bouwkundige beveiliging (BORG B) en elektronische beveiliging (BORG E). De vernieuwde BORG B regeling is afgerond en is ter inzage gepubliceerd.

Ieder vakkundig beveiligingsbedrijf wordt nu nog beter bediend. Uit eerder onderzoek blijkt dat de BORG 2005 regeling weinig ruimte gaf voor maatwerk, niet toegespitst was op een vakgebied en veel administratie met zich mee bracht.

Aan de hand van de nieuwe BORG regelingen kunnen beveiligingsbedrijven aantonen dat zij betrouwbaar zijn en over vakmanschap beschikken. Hierdoor weet de eindklant wat zijn risico is en in hoeverre de beveiligingsmaatregelen die genomen worden daarbij aansluiten. Natuurlijk geeft het BORG certificaat ook aan dat de beveiligingsmaatregelen werken op het moment dat het nodig is en voldoen aan alle eisen.

De vernieuwde BORG E regeling laat nog iets langer op zich wachten, naar verwachting vindt de publicatie plaats in februari, aldus het CCV.