Leden vakbonden stemmen in met nieuwe vijfjarige cao Particuliere Beveiliging

De nieuwe vijfjarige cao Particuliere Beveiliging, waarover afgelopen maand na een zomer vol acties en een landelijke stakingsdag een akkoord werd bereikt, is vrijwel zeker een feit. De leden van de vakbonden CNV Vakmensen en FNV Beveiliging en De Unie konden tot dinsdagmiddag 12.00 stemmen over het onderhandelingsresultaat. Inmiddels is bekendgemaakt dat de leden van CNV en FNV hebben ingestemd met de nieuwe cao.

De cao geldt voor maar liefst vijf jaar (tot 1 juli 2023) en is daarmee een van de langstlopende cao’s van Nederland. De nieuwe cao geeft de beveiligers voor een lange tijd duidelijkheid en perspectief, zegt onderhandelaar Erik Maas van CNV Vakmensen. “De eerste loonsverhoging van 1,5 procent gaat binnenkort al in. De komende vijf jaar stijgen de lonen met in totaal 13,25 procent, gaat de werkdruk omlaag en wordt de pensioenregeling beter. Alles bij elkaar gaat het om een forse verbetering van de arbeidsvoorwaarden. De beveiligers weten nu waar ze komende jaren aan toe zijn.”

De beveiligers krijgen op termijn betere roosters, zegt Maas. “Er komt meer rust en voorspelbaarheid in de roosters. Daar gaan we met roosterspecialisten goed naar kijken. Daarnaast gaat vanaf 2023 de maximale arbeidstijd per periode van vier weken terug van 152 naar 144 uur. De beveiligers gaan vanaf dat moment dus minder werken voor hetzelfde geld.”

Op initiatief van CNV Vakmensen komt er ook geld beschikbaar voor scholing, via een subsidieregeling. “Beveiligers krijgen meer mogelijkheden voor scholing, zowel voor werk binnen als buiten de branche.” Verder zijn afspraken gemaakt over de verhouding flex-vast. Minimaal 80 procent van de beveiligers in een bedrijf moet een contract hebben voor onbepaalde tijd. Maas: “Een vast contract biedt beveiligers duidelijkheid en zekerheid. We willen dat bedrijven ook op die manier laten zien dat ze in hun werknemers willen investeren.”

Van de FNV leden stemde 53 procent in met de nieuwe cao. Tanja Schrijver, bestuurder FNV Beveiliging: “Ik ben blij dat de leden achter het bereikte resultaat staan. Dat betekent dat we nu kunnen starten met het uitvoeren van de gemaakte afspraken. Het was een intensief en historisch traject, met voor het eerst in de beveiliging een landelijke staking. Ik ben ongelooflijk trots op alle mensen die hebben bijgedragen aan dit succes.”

De cao heeft een looptijd van 1 juli 2018 tot 1 juli 2023.