VBe NL vraagt dispensatie voor cao Particuliere Beveiliging

Brancheorganisatie VBe NL zoekt de dialoog met de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB) rond dispensatie voor de cao Particuliere Beveiliging. Ook vraagt VBe NL hiervoor aandacht bij de Tweede Kamer en het kabinet.

VBe NL heeft al jaren een eigen cao Beveiliging. Recent is een nieuw akkoord afgesloten met De Unie. VBe NL stelt te zijn uitgegroeid tot grootste werkgeversvereniging in de particuliere beveiliging (ruim negentig bedrijven met vijfduizend werknemers). De bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (MKB) die lid zijn van VBe NL opereren bij opdrachtgevers in hun lokale omgeving en zijn divers in het aanbieden van hun diensten. Dat gaat van verkeersregelaars, evenementenbeveiligers, mobiele surveillance, alarmcentrales tot objectbeveiliging. Het gemiddeld aantal werknemers is tussen de vijftig en honderd.

Directeur Leon Vincken: “De eigen cao Beveiliging is hierop afgestemd en biedt voor MKB-werkgevers en werknemers meer vrijheid om zelf afspraken te maken over onder andere werktijden en opleidingsinspanningen die juist passen bij het innovatieve en ondernemende van dit soort bedrijven. De salarissen liggen daarnaast hoog. Er is meer financiële ruimte voor alle werknemers door de kleinschaligheid. De cao Beveiliging ligt hierdoor goed in de markt.”

Deze arbeidsvoorwaarden, hogere beloning, de innovatiegroei en regionaal maatwerk worden echter voor minstens vijf jaar een halt toegeroepen als VBe NL-leden geen dispensatie krijgen van de cao Particuliere Beveiliging die afgelopen jaar na moeizame onderhandelingen is afgesloten is tussen de NVB en de vakbonden FNV, CNV en De Unie Security. Volgens VBe NL is dat akkoord tot stand gekomen door het gewicht dat enkele grote internationale bedrijven bij de NVB in de schaal kunnen leggen. Het stemrecht bij de NVB wordt immers bepaald door de hoogte van de omzet van een lid en daardoor hebben drie internationale grootbedrijven de meerderheid van de stemmen, aldus VBe NL. Door de capaciteitsgrootte kan deze meerderheid strakke cao-regels opstellen die grote bedrijven makkelijk kunnen hanteren, maar die voor MKB-bedrijven een doorn in het oog zijn. De markt lijkt hierdoor sterk gemonopoliseerd te worden door niet breed gedragen belangen, stelt VBe NL.

VBe NL heeft daarom een brief gestuurd naar de NVB met het verzoek om op korte termijn een gesprek te voeren om te bespreken of leden van VBe NL gedispenseerd kunnen worden van de cao Particuliere Beveiliging. Tevens zijn de ministers Grapperhaus en Koolmees verzocht om kritisch te kijken naar de ontwikkeling en voor de cao Particuliere Beveiliging geen algemeen verbindend verklaring te verstrekken zonder dispensatie van de MKB-bedrijven met de cao Beveiliging.

Lees hier meer informatie in het persbericht van VBe NL.