Week van de Veiligheid in teken van internetcriminaliteit

Jaarlijks staat week 41 (komende week) in het teken van veiligheid. Met het invallen van de donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit zoals overvallen en inbraken toe. En omdat ondernemers ook steeds vaker geraakt worden door internetcriminaliteit, staat de Week van de Veiligheid dit jaar in het teken van bescherming tegen internetcriminaliteit.

Ondernemers kunnen veel ellende voorkomen door goed voorbereid de winter in te gaan en tijdig preventieve maatregelen te nemen. Gemeenten dragen hun steentje bij door in de Week van de Veiligheid uiteenlopende activiteiten voor hun inwoners en ondernemers te organiseren.

De Week van de Veiligheid vindt plaats van 8 tot en met 14 oktober 2018 en is onderdeel van de Europese maand van de cyberveiligheid. Meer informatie over de verschillende activiteiten die landelijk plaatsvinden is te vinden op www.deweekvandeveiligheid.nl.