Categorie: Cybersecurity

Nieuwe wet computercriminaliteit per 1 maart van kracht

De wet Computercriminaliteit III treedt per 1 maart 2019 in werking. Justitie en politie krijgen nieuwe bevoegdheden om computercriminaliteit beter te bestrijden. Door de wet moeten Openbaar Ministerie en de opsporingsdiensten sneller en effectiever kunnen optreden.Lees meer ▶

‘Duizenden kantoren kwetsbaar voor hackers door onbeveiligde domotica’

Duizenden gebouwbeheersystemen van ‘slimme’ woningen en kantoren wereldwijd zijn eenvoudig toegankelijk voor hackers. Dit constateert een ethisch hacker van Computest op basis van een security-onderzoek naar de KNX-standaard voor woning- en gebouwautomatisering. Uit het onderzoek blijkt dat de systemen die zijn gebaseerd op deze standaard, veelvoudig aan het internet gekoppeld worden. Doordat deze systemen geen enkele vorm van authenticatie bevatten, kunnen kwaadwillenden hiermee op afstand onder meer de beveiliging, verlichting, airconditioning en verwarming van huizen en kantoren bedienen.Lees meer ▶

Vertrouwelijke gegevens patiënten Amsterdams ziekenhuis waren toegankelijk voor werkstudenten

Studenten met een bijbaan in het OLVG ziekenhuis in Amsterdam hebben jarenlang vertrouwelijke en persoonlijke informatie kunnen inzien van vrijwel alle patiënten die de afgelopen vijftien jaar in het ziekenhuis zijn behandeld.Lees meer ▶

Meer maatregelen om slachtoffers van cybercrime te helpen

Slachtoffers van cybercrime hebben grotendeels dezelfde behoeften als slachtoffers van traditionele offline delicten. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Slachtofferschap van online criminaliteit’ van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteitspreventie en Rechtshandhaving (NSCR).Lees meer ▶

Meeste Nederlanders beschermen gegevens op smartphone

Meeste Nederlanders beschermen gegevens op smartphone

Twee derde van de Nederlandse bevolking van zestien tot 75 jaar heeft bij het installeren of gebruiken van een app op de smartphone de toegang tot persoonlijke gegevens beperkt of geweigerd, 12 procent wist niet dat zoiets kon. 3 procent zegt iets kwijtgeraakt te zijn op de smartphone door een virus of vijandige software. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen 2018 van het CBS.Lees meer ▶

Advocaten willen opheldering over kraken cryptofoons

Advocaten eisen opheldering van het OM over een onderzoek naar mobieltjes van criminelen. Strafpleiters vermoeden dat niet computerexperts van de politie ervoor hebben gezorgd dat rechercheurs konden meelezen in cryptofoons, maar dat dit lukte doordat een criminele informant hun de code gaf. De advocaten stellen dat justitie in dat geval het bewijs onrechtmatig hebben verkregen.Lees meer ▶

Aantal meldingen van datalekken in Nederland verdubbeld

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vorig jaar bijna 21.000 meldingen van datalekken ontvangen, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2017. Organisaties uit de sectoren zorg en welzijn, openbaar bestuur en financiële dienstverlenging meldden de meeste lekken.Lees meer ▶

Meeste privacyzorgen over ‘kopietje paspoort’ en online privacy

Een groot deel van de Nederlanders maakt zich zorgen om zijn privacy. Met name voor misbruik door het kopiëren van hun identiteitsbewijs zijn mensen bang, maar ook voor de gevolgen van online zoekopdrachten. Ruim 80 procent van de Nederlanders maakt zich daar zorgen om, blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van de Autoriteit Persoonsgegevens.Lees meer ▶

AIVD: China hackt in Nederland en steelt gevoelige informatie

De Chinese geheime dienst is betrokken bij het hacken van overheidsinstanties en bedrijven in Nederland. APT10, een hackersgroep die wordt gelinkt aan het Chinese ministerie voor Staatsveiligheid, wordt verantwoordelijk gehouden voor vele hackpogingen in een aantal westerse landen, waaronder Nederland, aldus de AIVD.Lees meer ▶

Politie wil slagkracht vergroten met kunstmatige intelligentie

Bij de Universiteit Utrecht opent woensdag het Nationaal Politielab Artificial Intelligence (AI). Via dit lab gaan zeven promovendi onderzoek doen naar hoe kunstmatige intelligentie het politiewerk kan ondersteunen. Dit doen zij in nauwe samenwerking met ervaren politiemensen, meldt de politie.Lees meer ▶