Categorie: Particuliere beveiliging

Beveiligingsbedrijven pleiten voor kwaliteit en fatsoenlijk handelen

Beveiligingsbedrijven pleiten voor kwaliteit en fatsoenlijk handelen

Op woensdag 14 februari ondertekenden 23 beveiligingsbedrijven de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, tijdens een bijeenkomst bij a.s.r. in Utrecht. Daarmee bevestigen deze partijen hun behoefte aan het verbeteren van het marktgedrag van alle betrokken partijen bij aanbestedingen van beveiliging, vanaf het moment van het in de markt zetten van een tender tot en met de uitvoering van het contract.Lees meer ▶

Tweede Kamer akkoord met particuliere beveiliging op schepen

De meerderheid van de Tweede Kamer wil bewapende particuliere beveiligers toestaan op koopvaardijschepen om deze te beschermen tegen piraterij in internationale wateren. VVD, PVV, CDA, SGP en Forum voor Democratie steunen het plan in ieder geval, terwijl de ChristenUnie als voorwaarde stelt dat in de wet eerst cameratoezicht wordt geregeld.Lees meer ▶

CAO evenementen- en horecabeveiligingsbranche gewijzigd

De sectie Evenementen- en Horecabeveiliging van de Nederlandse Veiligheidsbranche en de LBV hebben de bestaande CAO voor de evenementen- en horecabeveiligingsbranche gewijzigd. De tussentijdse wijziging heeft als ingangsdatum 1 januari 2018. Alle loonschalen verhoogd zijn met 1,7 procent.Lees meer ▶

Brandweer: terugdringen loze meldingen door particuliere alarmcentrales

De brandweer roept particuliere alarmcentrales (PAC’s) op om voortaan alleen nog brandalarmen door te melden die geverifieerd zijn. Dat verhoogt volgens de brandweer de kwaliteit van de brandweerzorg. Dit kan door het volgen van het verificatieprotocol van VEBON-NOVB.Lees meer ▶

Alle partijen akkoord met cao Beveiliging

Zowel de achterban van Vereniging Beveiligingsorganisatie Nederland als van De Unie hebben ingestemd met het eerder bereikte principeakkoord voor een nieuwe cao Beveiliging. De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018. Partijen hebben in de cao onder andere afspraken gemaakt voor een structurele loonsverhoging van 4 procent in 2018.Lees meer ▶