Categorie: Regelgeving

Bijna tienduizend mensen dienen privacyklacht in bij Autoriteit Persoonsgegevens

Bijna tienduizend mensen dienen privacyklacht in bij Autoriteit Persoonsgegevens

Het afgelopen half jaar hebben bijna tienduizend mensen een privacyklacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Mensen trekken vooral aan de bel over een schending van hun privacyrechten, als meer gegevens worden uitgevraagd dan noodzakelijk en over het ongewenst doorgeven van hun persoonsgegevens aan derden.Lees meer ▶

NEN richt nationale normcommissie ‘Drones’ op

NEN heeft een informatiebijeenkomst georganiseerd om belanghebbenden te informeren over het maken van formele afspraken over drones en de mogelijkheid om hierop invloed uit te oefenen. Hieruit is gebleken dat de deelnemers interesse hebben in de oprichting van een nationale normcommissie. In september wordt hiervoor een oprichtingsvergadering georganiseerd.Lees meer ▶

Nieuwe PKVW Beveiligingsrichtlijn en PKVW Productenlijst

De nieuwe PKVW Beveiligingsrichtlijn en PKVW Productenlijst versies februari 2014 zijn gereed. De PKVW Beveiligingsrichtlijn wordt één keer per jaar bijgesteld. De richtlijn bevat een controle op de omschrijvingen van de toepassingen van hang- en sluitwerkproducten gericht op het sterrensysteem van SKG. Alle mutaties van gecertificeerde producten van het afgelopen half jaar zijn in de nieuwe Productenlijst verwerkt.Lees meer ▶

Hogere straffen voor computerdelicten

Criminelen die computergegevens vernielen, computersystemen ontoegankelijk maken door aan wachtwoorden te sleutelen of computers bestoken met spam zodat de boel vastloopt, kunnen straks een gevangenisstraf van maximaal twee jaar tegemoet zien. Nu is dat nog één jaar.Lees meer ▶

CBP: bedrijven onzorgvuldig met personeelsgegevens

Bedrijven gaan niet altijd zorgvuldig om met de persoonsgegevens van hun werknemers. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) concludeert dit na een reeks onderzoeken bij verschillende organisaties. Naar aanleiding van de onderzoeksbevindingen publiceert het CBP dinsdag, op de internationale Dag van de Privacy, ‘do’s & don’ts’ voor bedrijven en hun werknemers.Lees meer ▶