Categorie: Regelgeving

Bijna tienduizend mensen dienen privacyklacht in bij Autoriteit Persoonsgegevens

Het afgelopen half jaar hebben bijna tienduizend mensen een privacyklacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Mensen trekken vooral aan de bel over een schending van hun privacyrechten, als meer gegevens worden uitgevraagd dan noodzakelijk en over het ongewenst doorgeven van hun persoonsgegevens aan derden.Lees meer ▶

NEN richt nationale normcommissie ‘Drones’ op

NEN heeft een informatiebijeenkomst georganiseerd om belanghebbenden te informeren over het maken van formele afspraken over drones en de mogelijkheid om hierop invloed uit te oefenen. Hieruit is gebleken dat de deelnemers interesse hebben in de oprichting van een nationale normcommissie. In september wordt hiervoor een oprichtingsvergadering georganiseerd.Lees meer ▶

Nieuwe PKVW Beveiligingsrichtlijn en PKVW Productenlijst

De nieuwe PKVW Beveiligingsrichtlijn en PKVW Productenlijst versies februari 2014 zijn gereed. De PKVW Beveiligingsrichtlijn wordt één keer per jaar bijgesteld. De richtlijn bevat een controle op de omschrijvingen van de toepassingen van hang- en sluitwerkproducten gericht op het sterrensysteem van SKG. Alle mutaties van gecertificeerde producten van het afgelopen half jaar zijn in de nieuwe Productenlijst verwerkt.Lees meer ▶

Hogere straffen voor computerdelicten

Criminelen die computergegevens vernielen, computersystemen ontoegankelijk maken door aan wachtwoorden te sleutelen of computers bestoken met spam zodat de boel vastloopt, kunnen straks een gevangenisstraf van maximaal twee jaar tegemoet zien. Nu is dat nog één jaar.Lees meer ▶

CBP: bedrijven onzorgvuldig met personeelsgegevens

Bedrijven gaan niet altijd zorgvuldig om met de persoonsgegevens van hun werknemers. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) concludeert dit na een reeks onderzoeken bij verschillende organisaties. Naar aanleiding van de onderzoeksbevindingen publiceert het CBP dinsdag, op de internationale Dag van de Privacy, ‘do’s & don’ts’ voor bedrijven en hun werknemers.Lees meer ▶

Nieuwe regeling slachtofferhulp voor winkeliers

Winkeliers die het slachtoffer zijn geworden van een overval kunnen voortaan ook een beroep doen op de expertise en ondersteuning van Slachtofferhulp Nederland. Naast de emotionele opvang biedt de organisatie winkeliers ook juridische ondersteuning. Zo wordt er gekeken of de getroffen winkeliers de schade vergoed kunnen krijgen en kunnen de winkeliers voorbereid worden op het strafproces.Lees meer ▶

Identiteitskaart zonder vingerafdrukken

De Eerste Kamer heeft een identiteitskaart zonder vingerafdrukken goedgekeurd. Daardoor hoeven aanvragers van een identiteitskaart niet langer een vingerafdruk af te staan, al is nog onduidelijk wanneer de wijziging precies zal ingaan.Lees meer ▶

Agressie publieke taak gestabiliseerd

Het percentage werknemers met een publieke taak dat slachtoffer is van geweld en agressie, is tussen 2011 en 2012 stabiel gebleven. Werkgevers met een publieke taak passen beleid om agressie en geweld tegen hun werknemers tegen te gaan, beter toe en werknemers weten beter wat dat beleid inhoudt. Maar agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak blijven onacceptabel en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken (BZK) blijft dan ook streven naar een daling van het aantal incidenten.Lees meer ▶

Minister van V&J wil zelf gaan straffen

Om te voorkomen dat veroordeelden hun straf te laat of niet volledig ondergaan, of zelfs ontlopen, komt de regie over de tenuitvoerlegging in handen van de minister van Veiligheid en Justitie in plaats van het openbaar ministerie. Doel is de organisaties in de uitvoeringsketen van strafrechtelijke beslissingen efficiënter te laten samenwerken om straffen sneller en beter uit te voeren en slachtoffers, nabestaanden, zorginstanties en gemeenten beter te informeren over de veroordeelde en zijn straf.Lees meer ▶

Onderwijs als wapen voor recidive

Jongeren van 12 tot 23 jaar kunnen bij een veroordeling straks een maatregel opgelegd krijgen die ervoor zorgt dat ze weer naar school gaan om hun diploma te halen. Het doel van het volgen van onderwijs is tweeledig: voorkomen dat zij zich schuldig maken aan nieuwe strafbare feiten en vergroten van hun kansen op werk. Dit staat in het wetsvoorstel maatregel terbeschikkingstelling aan het onderwijs (tbo-maatregel) van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie, mede namens minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Lees meer ▶