Categorie: Wet- en regelgeving

Cybersecuritywet naar Tweede Kamer

Aanbieders van essentiële diensten, zoals drinkwaterbedrijven, banken en beheerders van gas- en elektriciteitsleidingen, worden in de loop van 2018 verplicht te voldoen aan beveiligingseisen. Zij moeten adequate maatregelen nemen tegen inbreuken van buitenaf op hun netwerk- en informatiebeveiliging. Als zich toch een cyberincident voordoet, moeten zij hun techniek en organisatie op orde hebben om de digitale ‘brand’ snel te kunnen blussen en de schade zoveel mogelijk te beperken.Lees meer ▶

Wangedrag wethouders regelmatig reden voor vertrek

Van de wethouders in Nederland heeft 20 procent het eind van de huidige raadsperiode niet gehaald. Vaak is een politiek conflict de oorzaak voor het vertrek, maar een aanzienlijke groep vertrekt vanwege wangedrag. Dat meldt dagblad Trouw op basis van cijfers van onderzoeksplatform CollegeTafel.Lees meer ▶

Autoriteit Persoonsgegevens start campagne over AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens is een voorlichtingscampagne gestart over de nieuwe Europese privacywet (AVG) die vanaf 25 mei geldt. Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP, deed de aftrap van de campagne met een privacyles op een basisschool. De campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’ maakt mensen bewuster van hun privacyrechten en biedt organisaties praktische hulp bij de naleving van de wet.Lees meer ▶

Overzicht nieuwe wetten op terrein Justitie en Veiligheid in 2018

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een overzicht gepubliceerd van de belangrijkste wetten op het terrein van Justitie en Veiligheid die per 1 januari 2018 in werking treden. Zo worden organisaties binnen vitale sectoren verplicht om ernstige digitale veiligheidsincidenten te melden bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Tijdige melding maakt een effectievere aanpak van dit soort incidenten mogelijk, met als doel maatschappelijke ontwrichting te voorkomen of te beperken.Lees meer ▶

Wetsvoorstel over sluiten drugspanden naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel van minister Blok (Veiligheid en Justitie) dat de aanpak van drugscriminaliteit verbetert, is bij de Tweede Kamer ingediend. Burgemeesters kunnen straks panden en woningen sluiten als er voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs, zoals bepaalde apparatuur (drugslaboratorium, cocaïnewasserij), chemicaliën (apaan, zoutzuur) en versnijdingsmiddelen.Lees meer ▶