Categorie: Keurmerken

Eerste KOMO certificaat voor hekwerken uitgereikt

SKG heeft op 25 april het eerste KOMO certificaat voor hekwerken uitgereikt aan B&G Hekwerk. Samen met de Nederlandse Hekwerk Industrie (NHI) is de Beoordelingsrichtlijn BRL 4108 ontwikkeld. Op basis hiervan kunnen SKG-KOMO-productcertificaten voor hekwerksystemen en poorten worden afgegeven. De hekwerken worden onder andere op het gebied van bruikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid getoetst.Lees meer ▶

Verplichte toepassing gecertificeerde sleutelkluis

Indien er voor een te certificeren PKVW-woning een sleutelkluisje wordt toegepast, dient dit ten minste een SKG** gecertificeerde sleutelklus te zijn. Dit heeft de Werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW vastgesteld.Lees meer ▶

Teeven zet pilot particuliere recherche voort

De politie, het Openbaar Ministerie en particuliere onderzoeksbureaus met een keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche hebben een succesvolle proef afgerond met een gezamenlijke aanpak tegen horizontale fraude. De proef toont aan dat onderzoeksbureaus een belangrijke rol kunnen vervullen bij de opsporing van horizontale fraude in strafzaken. De proef vond plaats in vier politieregio’s en richtte zich op een beperkt aantal delicten in de periode van 1 mei 2012 tot 30 april 2013.Lees meer ▶

Veilig uitgaan moeilijk te regelen

De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan ondersteunt publiek-private samenwerking in uitgaansgebieden. Maar uit een reportage in het zomernummer van CCV-magazine Secondant blijkt dat gemeenten soms jarenlang bezig zijn om een KVU van de grond te krijgen.Lees meer ▶

Uneto-VNI ontwikkelt alternatief voor BORG

De vakgroep Beveiliging van Branchevereniging Uneto-VNI start de ontwikkeling van een eigen kwaliteitsregeling. Tot nu toe wordt gebruik gemaakt van de BORG-regeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, maar die sluit volgens vakgroepvoorzitter Rien van der Linden onvoldoende aan op de praktijk van het installateursvak.Lees meer ▶