Categorie: Keurmerken

CCV publiceert VRKI-documenten 2015

Het CCV heeft woensdag een nieuwe versie van de VRKI-documenten gepubliceerd: versie februari 2015. Hierin zijn de aanpassingen verwerkt die het Deskundigenpanel Inbraak in het afgelopen jaar heeft vastgesteld.Lees meer ▶

Eerste KOMO certificaat voor hekwerken uitgereikt

SKG heeft op 25 april het eerste KOMO certificaat voor hekwerken uitgereikt aan B&G Hekwerk. Samen met de Nederlandse Hekwerk Industrie (NHI) is de Beoordelingsrichtlijn BRL 4108 ontwikkeld. Op basis hiervan kunnen SKG-KOMO-productcertificaten voor hekwerksystemen en poorten worden afgegeven. De hekwerken worden onder andere op het gebied van bruikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid getoetst.Lees meer ▶

Verplichte toepassing gecertificeerde sleutelkluis

Indien er voor een te certificeren PKVW-woning een sleutelkluisje wordt toegepast, dient dit ten minste een SKG** gecertificeerde sleutelklus te zijn. Dit heeft de Werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW vastgesteld.Lees meer ▶

Teeven zet pilot particuliere recherche voort

De politie, het Openbaar Ministerie en particuliere onderzoeksbureaus met een keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche hebben een succesvolle proef afgerond met een gezamenlijke aanpak tegen horizontale fraude. De proef toont aan dat onderzoeksbureaus een belangrijke rol kunnen vervullen bij de opsporing van horizontale fraude in strafzaken. De proef vond plaats in vier politieregio’s en richtte zich op een beperkt aantal delicten in de periode van 1 mei 2012 tot 30 april 2013.Lees meer ▶

Veilig uitgaan moeilijk te regelen

De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan ondersteunt publiek-private samenwerking in uitgaansgebieden. Maar uit een reportage in het zomernummer van CCV-magazine Secondant blijkt dat gemeenten soms jarenlang bezig zijn om een KVU van de grond te krijgen.Lees meer ▶